Продължете към съдържанието

Благословия или изпитание: Какво означава двойно изключително дете?

Наскоро попаднахме на почти напълно непознатото в България понятие „2е“ или „twice exceptional“, а то може да даде дълго търсени отговори на родители, които толкова много пъти са чували другите, а и самите себе си да казват „детето ви е много умно и няма никакви обучителни трудности, просто го мързи/няма желание да учи/не се старае/не е дисциплинирано“. Съвсем не е толкова просто и преводната статия, която представяме на вашето внимание по-долу, обяснява защо. В категорията „двойно изключителни“ попадат деца със СДВХ, аутизъм, дислексия, дисграфия, дискалкулия и много други състояния, сензорни, емоционални или обучителни разстройства, които демонстрират изключителен интелект или надареност в една или повече области, и едновременно с това изпитват затруднения в същите или други области.

Как може да се установи „двойна изключителност“ у нас? Допитахме се до клиничния психолог Петя Атанасова, която заяви, че огромна част от диагностицираните от нея деца с някое от описаните състояния, е било 2е и че винаги се е стремяла да даде обратна връзка на родителите за силните страни на детето им и за ресурса за развитие на определени умения. Тя обясни, че установяването се прави, когото се събере богат набор от изследвания за детето. Всеки опитен специалист, който работи с тестовите методики за изследване на интелект, памет и др., на базата на диагностиката си и на резултати от допълнителни изследвания (например количественото ЕЕГ или qEEG, което изследва мозъчната активност), данни от дейности, които детето практикува и пр., би могъл да установи „двойна изключителност“ у детето и да насочи родителите му към дейности за разгръщане на неговия потенциал.

Въпреки налагащия се разочароващ извод, че унифициращата образователна система не може да отговори на изключителните възможности и завишените образователни нужди на двойно изключителните деца, установяването, че имате такова дете може да Ви освободи от тежестта на невежите рамкирания и да ви мотивира да търсите изключителни начини за разгръщане на потенциала на изключителното си дете.

Статията Is my Child Twice Exceptional or 2e? [The Ultimate Guide] е от блога на Сет Пърлър, чиято лична история на „проблемно дете“ го е мотивирала да работи с деца със СДВХ и други, попадащи в определението „двойно изключителни“ .


Преди да започнем

Лично аз изключително обичам да работя с така наречените двойно изключителни деца. Често казвам, че колкото по-сложно е детето, толкова по-добре, защото двойно изключителните деца са наистина най-интересните хора, които познавам. 

Те са склонни да бъдат свръхинтелигентни, невероятно креативни, емоционално сензитивни, странни и когато задоволят образователните си нужди, правят наистина страхотни неща като възрастни. Много от хората, които „променят света“, са били двойно изключителни деца. Те са просто супер готини хора и твърде много от тях пропадат през пукнатините, защото са останали неразбрани.

Възрастните не винаги разбират техните странности или предизвикателства. Всъщност, силните страни и предизвикателствата често се прикриват взаимно. Следователно, вместо да разберат от какво се нуждаят тези деца, за да процъфтяват, възрастните често ги засрамват с невежи послания като „ти си мързелив“, „не се стараеш достатъчно“, „не ти пука достатъчно за училище“, „просто трябва да сте по-дисциплинирани и мотивирани“. Тези срамни коментари не помагат, те нараняват и много от тези деца приемат твърде лично посланията и започват да се чувстват недостатъчни, глупави, неудачници…повредени.

Аз предпочитам да виждам тези деца като най-важните играчи, променящи правилата за творческо решаване на бъдещите проблеми на света, и е особено важно за обществото като цяло тези деца да получат образованието, от което се нуждаят. Сега нека се потопим в…този двойно изключителен свят. 

Какво е двойно изключителен?

Общо казано, 2е хората са едновременно интелектуално надарени, талантливи и срещащи затруднения в обучението си. (За улеснение авторът използва съкращението 2е – “twice-exceptional”). 

В света на образованието както надареността, така и обучителните затруднения се считат за „изключителни“, така че терминът „двойно изключителен“ се отнася за ученик с изключителни качества от двете страни на пословичната камбановидна крива. Накратко, ако имате дете, за което знаете, че е умно, но което изпитва трудности да го покаже, то може да е 2e. Около 5% от децата са такива. 

Многоизключителни* – Много професионалисти, включително и аз, предпочитат термина „многоизключителни“ поради сложността на тези деца. Етикети като 2e могат да бъдат подвеждащи, защото често има много повече, което трябва да се вземе предвид, когато планирате да посрещнете сложните образователни нужди на тези деца. Например, не е необичайно да имате интелектуално надарено дете, което също е диагностицирано със СДВХ, аутизъм, нарушение на сензорната обработка и емоционално разстройство. За съжаление, учителите рядко знаят цялата история, а дори и да знаят, не винаги им се дава времето, обучението или ресурсите, от които се нуждаят, за да отговорят на нуждите на тези деца.

*по логиката на правописа и значението на многофунционален, би трябвало да е многоизключителен, а не много изключителен

Асинхронност

Ключовата концепция №1, която помага да се разберат 2e учениците, е асинхронността, известна още като диссинхрония. Двойно изключителните деца са склонни да се развиват доста „асинхронно“. Те са „навсякъде“ по отношение на способностите на ниво клас или подходящото за възрастта развитие. Например, може да имате ученик в 6 клас, който чете на ниво 12 клас, има фина моторика на първокласник, пише като ученик от 3 клас, разбира математически концепции на ниво 9 клас, изчислява математически факти на ниво 4-ти клас, може да поддържа забележително задълбочен разговор с възрастни и има избухвания като 3-годишно дете. Това е картината – нивата на развитие на 2e децата не са синхронизирани. Несъответствията между „потенциал“ и „резултат“ причиняват много проблеми.
Прочетох много невропсихологични доклади и изобщо не е необичайно да видите такова дете в превъзходен диапазон за някои показатели и в нарушен диапазон за други. Например, дете 2e може да има 98 персентила за вербални способности, но 2 персентила за скорост на обработка. Както можете да си представите, тези несъответствия причиняват много недоразумения. (Персентил е мярка, която се използва в областта на математиката, особено в клона на статистиката, той е числов знак между 0 и 100, който е тясно свързан с процентните цифри, но не е един от тях – бел. ред. )

Обичам да мисля за асинхронността като за стар стерео усилвател. 

Представете си, че всеки плъзгач на лентата представлява една област на развитие. Може би един плъзгач представлява математика, писане, четене, социални, емоционални, визуално-пространствени (разбира се, можете да го разделите на по-малки подумения, ако желаете). Плъзгането му нагоре показва по-големи способности, а надолу показва по-малко способности в сравнение с повечето връстници. Изображението може да опише някой, който е бил „на ниво клас“, тъй като различните части са на едно и също ниво, те са синхронизирани. Стандартизираните тестове за такова дете биха показали средни резултати на ниво клас (те могат да бъдат означени като „компетентни“ на тестовете). Сега си представете еквалайзер за 2e дете, където плъзгачите са навсякъде, някои средни, някои много високи, някои много ниски. Това би представлявало асинхронно разработване.

Невротипични

Когато обсъждаме двойно изключителните деца, е добре да сме запознати с термина „невротипични“ (дума, често използвана в кръговете на аутистичния спектър, първоначално използвана за обозначаване на хора без аутизъм (ASD). Тази дума се отнася до деца, които имат „типично неврологично“ развитие – когнитивно, социално, емоционално. Например може да се счита за невротипично да научиш таблицата за умножение в 3-ти клас или да можеш да напишеш добра научна работа до гимназията. Някои биха възразили, че невротипиците съставляват 80% от децата в „средата“ на кривата. Двойно изключителните деца по самата си природа не са невротипични. Понякога използвам термина невроатипичен, за да обознача тези или други деца, които учат извън стандартите.

Камбановидна крива

Камбановидите криви могат да бъдат полезни, когато се използват правилно, но метафората на камбановидната крива може да предизвика много недоразумения. Искам да изясня как мисля за това, за да имате по-добро разбиране да помогнете на децата си. Камбановидната крива по-долу се нарича „нормална камбанна крива“. Проблемът е, че ако има „нормални“ хора, има и „ненормални“ хора и тази рамка може да носи много обидни преценки. Виждал съм твърде много деца, които се чувстват като дефектни, които чувстват, че нещо не е наред с тях, и тези чувства могат да причинят травма. Исках да спомена това, защото е важно да внимаваме за съобщенията, които изпращаме.

3D Камбановидна крива 

Мисля, че нормалната камбановидна крива е ограничена и едноизмерна. С други думи, това не ми дава достатъчно информация за сложността, която съставляват тези ученици. Това са невероятно сложни и богати личности със сложни нужди от обучение. Затова обичам да мисля за тези показатели като за части от 3D камбани, с безброй взаимосвързани качества. Представете си, че можете да погледнете тази камбана от стотици ъгли, за да получите гледна точка на различни аспекти на тези деца. Така е много по-интересно и полезно.

Идентификация: Как да разбера дали детето ми е двойно изключително?


За родителите и учителите е изключително важно да имат яснота по отношение на своите двойно изключителни ученици, тъй като неразбирането им може да има опустошителни последици. Освен това, както е посочено по-горе, възрастните, които не разбират 2e, често използват обидни думи, които са вредни, като изпращат погрешно съобщения, че тези деца са мързеливи, не им пука за училище или не се стараят достатъчно.

Тестове за интелигентност и обучителни затруднения

Двойно изключителните ученици са умни, но изпитват затруднения. Ако това описва вашето дете, трябва да проучите по-детайлно, за да сте наясно какво точно се случва.  Като цяло родителите имат усещане за подобни неща, но много семейства намират яснота чрез професионално изследване, направено от невропсихолог или друг диагностик, който тества за надареност и проблеми с ученето. Училищата могат също да предоставят тестове, за да видят дали ще предлагат услуги.
Когато родителите ме помолят да насоча някого за тестване, най-важният фактор е колко добре диагностикът се консултира със семейството след тестването. Например, моят любим невропсихолог в Колорадо прекарва много време със семействата след това, така че те си тръгват с подробни отговори на всичките си въпроси. Виждал съм твърде много семейства да идват при мен с огромен доклад от 10 страници, който дори не знаят как да прочетат. Каква полза от плащането за тестване, когато не разбирате резултатите?


Общи тестове, които може да се направят – WISC IV, WAIS III, Stanford Binet, Woodcock-Johnson, DAS, UNIT, Ravens Progressive Matrices, NNAT, K-TEA/NU.


Несъответствия

Разликата между това, което едно дете трябва да може да прави, и действителното им изпълнение причинява много проблеми за тези деца. Възрастните често казват неща като „той има толкова голям потенциал, не знам защо не се старае повече?!?!“. Тези деца се опитват, но това често остава скрито. Тези деца работят много усилено, използвайки своите силни страни, способности за абстрактно разсъждение и интелигентност, за да компенсират своите слабости, така че често остават неразбрани. За съжаление, предизвикателствата им могат да маскират дарбите им.

Често срещани обучителни затруднения, разлики или предизвикателства


Не позволявайте клеймото на думата „увреждания“ (disable) да ви плаши, защото най-важното е да знаете истината за способностите и нуждите на вашето дете. Дори когато няма официална диагноза, родителите често имат интуиция за „талантите“ и „уврежданията“ на детето си. Ето някои често срещани разлики, за които да следите:


     • Дислексия – затруднения в четенето
     • Дисграфия – затруднения в писането
     • Дискалкулия – математически затруднения
     • Нарушения на обработката (сензорни – зрителни, слухови, CAPD)
     • Аспергер, аутизъм
     • Диспраксия, сензорна интеграция, проблеми с фината моторика
     • Дисфазия – проблеми с разбирането на езика
     • Реч и език
     • СДВХ, внимание, изпълнителска функция
     • Травматично мозъчно увреждане
     • Емоционални разстройства, разстройства на настроението, депресия, биполярно разстройство, тревожност, обсесивно-компулсивно разстройство и др.
     • Физически увреждания.

Видове таланти, за които да следите


Не е задължително да е „книжна интелигентност“, има много начини, по които детето може да бъде надарено:
     • IQ GT (Тест за интелигентност на Центъра за надарени и талантливи хора) – резултат над 130 точки показва, че са надарени, а над 160 – изключително надарени
     • Академична – математика, природни науки, езикови изкуства и др.
     • Артистична – изкуство, музика, танци и др.
     • Спортна
     • Способност за устно изразяване
     • Визуално-пространствени умения
     • Способност за решаване на проблеми, оригинални, уникални идеи
     • Абстрактно мислене, гъвкаво мислене, силна креативност, проницателност
     • Тест на Гарднър за множествена интелигентност: музикална, междуличностна, вътрешноличностна, логико-математична, лингвистична, натуралистична, визуално-пространствена, телесна/кинестетична
     • Задава необичайно задълбочени въпроси, мислене на високо ниво
     • Интуитивни или духовни, „деца индиго“
     • Необичайно наблюдателен в силните области, учи много бързо в силните области
     • Може да общува по много зрял начин (понякога е невероятно незрял в други моменти)
     • Радва се на интелектуалните предизвикателства
     • Силно изразено чувство за хумор
     • Лесно запомня много подробности
     • Жадува за учене и интелектуална стимулация.

Какви са често срещаните предизвикателства пред двойно изключителни деца?


Ето списък с често срещани проблеми, с които се сблъскват тези  деца. Той не е изчерпателен, но хвърля светлина по въпроса:

 • Пропадат през пукнатините, не получават удовлетворение на нуждите си, губят години от живота си на зряла възраст, за „да намерят себе си“.
 • Хората, които не разбират 2е децата, често използват невежи твърдения като това: „Той просто е мързелив“, „Тя не дава всичко от себе си“, „Той не се интересува достатъчно от училище“, „Какъв срам, тя има толкова много потенциал”, „Той трябва да бъде по-мотивиран и дисциплиниран.”
 • Компенсаторните стратегии, които тези деца използват, могат да маскират дарбите или различията/разстройствата в обучението (скриването може дори да доведе до недиагностициране).
 • Несъответствията между силните страни и предизвикателствата могат да повлияят негативно на начина, по който се възприемат тези деца.
 • Ниските оценки могат да маскират истинските способности.
 • Погрешно възприемани като недостатъчно надарени и недостатъчно мотивирани, те не получават необходимата подкрепа.
 • Прекарват много време и енергия, за да обработват и изпълняват задачи в сравнение с връстниците си и често получават по-ниски оценки, независимо от положените усилия.
 • Училищата не са в крак с изследванията на двойно изключителните и не обучават учителите адекватно, за да ги подкрепят.
 • Тези деца често се отегчават, учат бързо и когато училището не ускори учебната програма, тези деца губят интерес.
 • Може да им омръзне от неща, които чувстват като безсмислена работа и да отказват да пишат домашните.

• Те често се разбират отлично с връстници на различна възраст, но са държани с връстници на същата възраст поради „нивото на класа“.
 • Невъзможността да учат в клас за напреднали, защото са „неуспешни“ води до  още повече скука и съпротива.
 • Програмите за индивидуално обучение за напреднали може да не са подходящи за тях.
 • Включването им в такива програми може да ги накара да се почувстват различни, тъй като са извадени от клас (учениците от средните училища мразят да изглеждат различно).
 • Понякога децата в индивидуалните програми трябва да компенсират „пропуснатата“ работа.
 • Понякога не се реагира адекватно, когато проблемите на тези деца не са били разпознати или докато тече процесът по обследване на техните обучителни затруднения, за да може да се приложи индивидуално обучение, преди те да изостанат значително.
 • Обработка на информация с невероятно бързи скорости, но невероятно бавна способност за способността за обобщаване.
 • Неизползване на подкрепа.
 • Подкрепата не е формулирана смислено, за да има значение за ученика.
 • Учителите не знаят за необходимостта от подкрепа и индивидуално внимание или ги пренебрегват.
 • Учителите не са достатъчно обучени да разпознават подобни деца.
 • Двойно изключителните деца се чувстват съсипани или сякаш нещо не е наред с тях.
 • НЯМАТ възможности да надграждат силните си страни /твърде много се акцентира върху слабостите (обучение, основано на силните страни).
 • Изобщо не са тествани.
 • Свръхвъзбудимост – сензорна, емоционална.
 • Трябва да „правят това, което правят всички останали“, въпреки че това не работи при тях.
 • Дефицитите могат да засенчат дарбите им: често се набляга много на това как НЕ се представят, не могат да се изявят.

 • Диагноза – тези деца могат да бъдат трудни за диагностициране. Когато децата правят тестове, много фактори могат да повлияят на резултатите и в двете посоки, включително обработка, компенсация, интуиция. 

• Могат да започнат да изпитват недоволство към училището и ученето, особено в средното училище.
     • Може да не изглеждат надарени.
     • Имат проблеми със стандартизирани тестове.
     • Могат да изпитват срам и да се чувстват зле.
     • Не са наясно със стойността на силните си страни.
     • Не развиват дарбите/талантите/силните си страни.
     • Не се чувстват способни.
     • Не знаят как да се защитят, как да формулират това, от което се нуждаят.


Как родителите и учителите могат да подкрепят и да дадат възможност на двойно изключителните ученици?


     • Използвайте образованието (и житейския опит), за да надградите техните силни страни, дарби, таланти, интереси, страсти.
     • Не наблягайте твърде много на слабостите. Има време и място да направите това, но трябва да бъде направено внимателно.
     • Създавайте уроци, базирани на проекти, въз основа на интереси, които дават на учениците индивидуалност и избор в тяхното обучение.
     • Използвайте учене чрез преживяване.
     • Използвайте автентични форми на оценяване.
     • Освободете се от оценките, които не измерват това, което търсим.
     • Отървете се от безсмислените задачи.
     • Преосмислете домашните и давайте домашни само когато има истинска цел.
     • Разберете какво показват проучванията за стойността на домашните задания (не са толкова ценни, колкото си мислите, и пречат на така необходимото време за семейството, обществото и играта).
     • Търсете алтернативни възможности въз основа на избора на ученика, не правете само тестове и работи за оценка.

     • Осигурете алтернативни варианти за обработването на знанията.
     • Подкрепете социалните и емоционални потребности.
     • Развивайте познавателни умения, като как да разделят ученето, как да използват план, да организират информация и т.н.
     • Учете ги КАК да учит, а не само какво да учит.
     • Помогнете за изграждане на независимост.
     • Диференциране на учебната програма. Ускорете учебната програма, за да сте в крак с ученето. Компресирайте учебната програма, ако е необходимо.
     • Учете ги на самостоятелност.
     • Хвалете ги, че са добри, празнувайте дори малките успехи.
     • Осигурете на децата страхотни модели за подражание, по-големи ученици, които могат да ги напътстват.
     • Уверете се, че документираната подкрепа действително работи! Целите трябва да бъдат внимателно и обмислено формулирани, така че ефективно да съобщават на учителите какво е необходимо.
     • Осигурете им разнообразен набор от преживявания, за да дадете много области, където могат да се развият интересите им.
     • Планирайте преживявания, които им позволяват да изследват своето любопитство.
     • Позволете им редовно да използват въображението си.
     • Оценката трябва да е динамична – на изпълнението, а не непременно на крайния резултат.
     • Бъдете търпеливи и ги оставете да обработят мислите си, вместо да очаквате бързи отговори.
     • Правете честни комплименти и хвалете… Често.
     • Активно слушайте децата си: Попитайте „какво мислиш? Защо, защо, защо?“ Наистина слушайте.
     • Проектирайте творчески диференцирана учебна програма.
     • Интердисциплинарни учебни преживявания, преподаващи холистични подходи.
     • Направете обучението РЕЛЕВАНТНО, смислено, направете го значимо, дайте им опит, който ги интересува.
     • Задайте ясни очаквания, в писмен вид, така че да е конкретно, а не абстрактно.

     • Научете се да регулирате емоционално.
     • Не се фокусирайте твърде много върху запомнянето на факти, притеснявайте се да научите децата как да мислят.
     • Преосмислете какво означава „постижение“.
     • Участвайте в обучения на учители и родители за 2е.
     • Застъпничество, защитавайте тези деца (и всички деца, разбира се).
     • Вършете своята собствена дълбока вътрешна работа. Колкото повече се грижите за себе си, толкова повече можете да подкрепяте детето си.
     • Запознайте се със законните си права, уверете се, че детето ви е правилно идентифицирано и че разполага с ефективна документация в подкрепа на нуждите си. 


Избягване и съпротива


Друг огромен проблем, който трябва да разгледате, е избягването, и той заслужава своя собствена секция тук. Може да бъде много трудно да помогнете на децата, когато изглеждат немотивирани, когато избягват да направят нещо, когато са претоварени, стресирани, тревожни, отдръпнати, отблъскват ви, когато се съпротивляват срещу помощта. Тяхното емоционално претоварване е толкова голямо, че те са създали много инструменти, предназначени да избегнат стреса от тези проблеми.
Бъдете чувствителни към тези проблеми и помислете за добър специалист или терапевт, който да ви помогне да се справите с основните емоции, така че детето ви да може да се научи да преодолее това избягване и да започне да постига повече успехи.

Изпълнителска функция


Както може би се досещате, двойно изключителните деца често имат проблеми с изпълнителската функция. Често пъти, тъй като имат проблеми с „изпълнението“, оценките им не отразяват способностите им. Проблемите с изпълнението включват проблеми с организацията, управлението на времето, планирането, приоритизирането, фокуса, рефлексивното мислене, емоционалното регулиране и др.


Нарушения на обработката


Според моя опит, проблемите с обработката изглежда причиняват повечето от недоразуменията. С други думи, изглежда, че възрастните бъркат проблемите с обработката с някакво своеволие и това причинява много щети на децата. Когато ученик има проблеми с обработката на информация, но възрастният не знае, че това се случва под повърхността, може да изглежда, че ученикът не се старае, не обръща внимание, мързелив е, не е мотивиран и т.н. ..


Финални мисли


Когато надареността се забелязва, а разликите в ученето – не, възрастните често обвиняват за проблемите мързела, липсата на воля, ниското самочувствие, липсата на мотивация, вместо да забелязват как увреждането засяга ученика.
Когато увреждането се признава, без да се забелязва надареността, възрастните са склонни да се фокусират върху слабостите, а не върху силните страни.
Когато ученикът не е идентифициран, попада в сивата зона – може би най-лошият сценарий от всички, най-неразбраният от двойно изключителните деца – те компенсират „твърде добре“, а „двете изключителности“ се прикриват една друга.
В идеалния случай има яснота относно талантите и слабите страни, така че да можем да проектираме учебни преживявания, които са подходящо предизвикателни и подкрепящи. Нашата образователна култура обикновено търси лесни начини за преподаване и измерване, но децата са сложни, а двойно изключителните деца са изключително сложни. Ние просто не можем да разчитаме на стандартна учебна програма, за да отговорим на разнообразните нужди на тези ученици. Няма бързо решение или вълшебно хапче. Образованието на тези деца изисква истинска инвестиция във време и енергия за създаване на ангажиращи и смислени учебни преживявания.

Оригинална статия: https://sethperler.com/child-2e-twice-exceptional-ultimate-guide/
Превод: Елена Маркова
Въведение: Ася Стоянова

Снимка: Milad Fakurian on Unsplash

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *