Продължете към съдържанието

За нас от „Нетипичен ум – СДВХ“

Кои сме ние?

„Нетипичен ум – СДВХ” е сдружение, създадено от родители на деца със Синдром на дефицит на внимание и хиперактивност (СДВХ) през април 2023та година. Идеята за това сдружение се роди спонтанно, но не и неочаквано. Намерихме се в социалните мрежи и от дискусия на дискусия установихме, че в цяла България има твърде много с родители на деца със СДВХ (познато също като ХАДВ или хиперактивност с дефицит на вниманието), водещи своите тежки, самотни битки за разбиране и приемане на децата ни в света на „невротипичните” хора, блъскащи се в едни и същи стени, изградени от невежество, погрешни схващания, дискриминация и отхвърляне в обществото, в образователната система и дори в специализираните институции. По естествен начин стигнахме до извода, че няма смисъл да се борим поотделно и трябва да обединим усилията си като доброволци в ново сдружение. Оптималната цел е да превърнем тази борба в ефективно сътрудничество между родители и институции в подкрепа на децата ни.

Защо „Нетипичен ум”?

В международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето СДВХ е вид разстройство (F90.0) от групата на хиперкинетичните разстройства (F90) в раздел Поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството (F90 – F98). Накратко, води се заболяване, или в най-добрия случай – разстройство (в английското наименование – ADHD или attention deficit and hyperactivity disorder, „разстройство” е част от наименованието). В специализираните среди СДВХ не се приема толкова еднозначно като болест или разстройство. Все по-често СДВХ се адресира като „състояние”, характеризиращо се с „невронетипичност”. Невронетипичността се отнася до начина, по който функционира мозъкът на хората със СДВХ. Но какво значи невротипичност и невронетипичност. Невротипични са хората, които мислят, възприемат и се държат по начин, който се счита за „нормален” от общото население. С други думи невротипични са тези, които са мнозинство – останалите са „невронетипични”. Това прави ли невротипичното „нормално”, съответно – „невронетипичното” – ненормално? Не и в съвременния цивилизован свят, основан на ценности като толерантност, приобщаване и равнопоставено отношение към различните.

Ние споделяме концепцията, че макар и различни и затова нуждаещи се от различен от стандартния подход в обучението и възпитанието, нашите деца не са болни, нямат „разстройство”. Просто техните мозъчета функционират по различен начин от по-голямата част от останалите деца и това ги прави „невронетипични”. СДВХ е предизвикателство в един невротипичен свят и поражда неизбежни сблъсъци и проблеми, но той не определя нашите деца. Те са будни, умни, любопитни, чувствителни, общителни, обичливи, интелигентни, енергични и … имат нетипичен ум. Това виждаме ние в нашите деца и това са те.

Какви са целите ни?

Целите на Сдружение „Нетипичен ум – СДВХ” са описани в нашия Устав и се състоят в следното:

 1. Да защитава и отстоява правата и интересите на децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност /СДВХ/, в това число, но не само:
  • за навременна, качествена и достъпна диагностика;
  • за подпомагане на децата със СДВХ и техните семейства в процеса на преодоляване на симптомите на СДВХ и свързаните с тях затруднения в личностното израстване, образователния процес и социалната интеграция;
  • за равноправие, недискриминация, ефективна грижа и реално предоставяне на специализирана подкрепа в детските заведения, предучилищното образование и училищното образование;
  • за толерантност, приемане и подкрепа от обществото;
 2. Да повиши информираността и разбирането на българското обществото относно Синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност и да се бори със стигмата, заблудите и дискриминационното отношение към децата със СДВХ.
 3. Да повиши професионалната квалификация и подобри практическия опит на педагогическите специалисти, специалистите, осигуряващи ресурсна подкрепа и помощния персонал в детските заведения и образователните институции;
 4. Да набира и систематизира информация и популяризира положителния опит в подкрепата и преодоляването на негативните проявления на СДВХ.

Управителен съвет

Ася Олегова Манджукова-Стоянова – председател

Марина Цветкова Йорданова

Ася Асенова Златева

Снимка: fauxels