Продължете към съдържанието

Дейности на сдружението

Сдружението е създадено през април 2023 и се занимава със следните дейности:

  • събира информация относно броя на децата, официално диагностицирани със СДВХ (наричан още ХАДВ, хиперактивност с дефицит на вниманието или ADHD) – за момента Министерството на Здравеопазването не поддържа статистика за децата със СДВХ,
  • събира информация относно броя на децата, официално диагностицирани със СДВХ и получаващи ресурсна подкрепа в детските заведения и образователните институции като деца със СОП – към момента МОН не поддържа такава информация;
  • събира информация относно вида на предоставяната в детските заведения и образователните институции ресурсна подкрепа на децата със СДВХ;
  • събира информация относно броя на специалистите от различни направления в детските заведения и образователните институции, преминали обучение за работа със и подкрепа на деца със СДВХ;
  • събира информация относно броя и териториалното разпределение на специализираните медицински заведения, които извършват диагностика на СДВХ.
  • осъществява проучване относно нивото на познаване и разбиране на СДВХ сред обществото, чрез анкети (към момента имаме 2 проведени анкети: 1 и 2), дискусии, събиране и анализ на съществуващи данни;
  • провежда публични дискусии, издава брошури (към момента сме създали 2 онлайн брошури с над 500 сваляния: 1 и 2) и ще систематизира и разпространява данни за постигане на по-широка информираност на обществото за проблемите и предизвикателствата пред децата със СДВХ и техните семейства (на страницата си тук и във Фейсбук);
  • ще търси подкрепа и съдействие за дейността си от водещи и утвърдени специалисти – психолози, психиатри, логопеди, терапевти, педагози.
  • ще търси консултативно сътрудничество с международни организации и сдружения със сродни цели, като същевременно ще заимства и популяризира техния опит.

Запишете се за бюлетина ни или следете блога ни за новини относно дейността ни. Ако искате да подпомогнете дейността ни, можете да станете наш член.

Снимка: fauxels