Продължете към съдържанието

Как се диагностицира СДВХ?

Диагностиката на СДВХ включва прилагането на широк набор от специално разработени тестове, анамнестични данни и въпросници от различни групи участници в отглеждането и възпитанието на детето /родители, учители, възпитатели, треньори/, логопедично обследване, непосредствено наблюдение и общуване с детето, игри и ситуации, а при необходимост и медицински изследвания, за да се постави правилна диагноза на детето. Важно е да се посочи, че диагностицирането е възможно от 6-годишна възраст, тъй като на тази възраст се достига съответната психо-емоционална и неврологична зрялост, позволяваща да се разграничат наблюдаваните отклонения от типичните за по-малка възраст особености на поведението.

За съжаление, възможностите за диагностика в България са ограничени, особено в по-малките населени места. Най-известната държавна институция, която извършва такава диагностика, е Клиниката по детска психология и психиатрия към УМБАЛ “Александровска” ЕАД, гр. София, но там натовареността е висока, а достъпът  за пациенти от страната – затруднен, поради продължителността на обследването, което включва наблюдение и тестване от психиатър, психолог, логопед. Диагностика предлагат и психолози с частна практика, но не всички от тях прилагат стандартизираните международни тестове или демонстрират задълбочени познания и опит в областта. Родители споделят лош опит, грешни заключения и смяна на няколко специалиста, докато получат точна диагностика и правилно консултиране.

Списък на лечебни заведения, препоръчани от родители на деца със СДВХ, можете да откриете на страницата Ресурси.

Снимка: Alex Green