Продължете към съдържанието

СДВХ или друго състояние?

Как да разграничим СДВХ от други състояния, от поведенчески проблем с друг произход или от типичните за възрастта кризи на израстването? 

Правилното разграничаване на СДВХ от други проблеми и състояния е част от професионалната диагностика, което още веднъж подчертава нейната важност. Външните проявления на СДВХ не са строго специфични – импулсивността, разсеяността, слабият емоционален контрол, повишената двигателна активност, трудностите в иницииране на изпълнението на задачи, проблемите в организирането на ежедневието, тревожността, слабата мотивация могат да бъдат както особености на характера, така и признаци на други състояния – моментни, възрастови или хронични. Признаците, които могат да ви насочат към идеята да потърсите професионална помощ са: ако наблюдавате по-голям брой от тези характеристики във вашето дете /според общодостъпните в интернет тестове – 6 и повече характеристики при децата и 5 и повече характеристики при възрастните/, по-голяма интензивност на проявите, спрямо неговите връстници, по-ранна възраст на проявление и персистентност/по-голяма продължителност на проявите. В мрежата има “домашни” тестове, които можете да направите с цел първоначална ориентация, но те не могат да заместят професионалното обследване.

Специалистите прилагат широк набор от специално разработени тестове, анамнестични данни и въпросници от различни групи участници в отглеждането и възпитанието на детето /родители, учители, възпитатели, треньори/, логопедично обследване, непосредствено наблюдение и общуване с детето, игри и ситуации, а при необходимост и медицински изследвания, за да поставят правилна диагноза на детето. Учителят, възпитателят, педагогическият съветник или психологът в училище или детската градина, а дори и личният лекар, са сред хората, които също би следвало да разпознаят признаците на СДВХ и да Ви насочат към обследване.

Повече за разликата между СДВХ и аутизъм можете да прочетете тук.