Продължете към съдържанието

Има ли детето ми СДВХ?

На този въпрос може да отговори само опитен специалист (повече за поставяне на официална диагноза прочетете тук), защото проявите и симптомите на СДВХ не са строго специфични, а и често се припокриват и с възрастовите особености при децата. Все пак, в интернет има различни тестове, които можете да ползвате за начален ориентир и преценка за професионална консултация (за съжаление, почти винаги на друг език). Те са базирани на следните критерии:

Да се идентифицират поне 9 симптома за дефицит на вниманието и 9 симптома за хиперактивност/импулсивност, от които 6 симптома:

 • да се наблюдават ЧЕСТО;
 • за продължителен период от време (поне 6 месеца);
 • преди 7-годишна възраст;
 • да водят до сериозни нарушения във функционирането на детето/ученика в поне два социални контекста – семейство, детска градина/училище, отношения с връстници;
 • да не съответстват на общото ниво на развитие, съответно и на психичното ниво на развитие.

Деветте симптома на дефицит на вниманието са, детето да:

 1. Изпуска често детайли или прави грешки поради липса на внимание при училищни или други дейности.
 2. Има затруднения с концентрацията върху конкретна задача.
 3. Не обръща внимание на директни указания или насоки.
 4. Трудно следва инструкции и често не завършва задачи в училище или други области.
 5. Липса на организация.
 6. Избягва дейности, които изискват продължителна концентрация.
 7. Често губи необходими предмети за определени дейности (играчки, домашни, моливи, книги и други).
 8. Често се разсейва.
 9. Склонност към забравяне.

Деветте симптома на хиперактивност и импулсивност са, детето да:

 1. Изпитва нужда за непрекъснато движение и не може да се задържи на едно място (например, върти ръце или крака, седи неспокойно).
 2. Често става от мястото си, когато трябва да седи.
 3. Непрекъснато тича и се катери на места, където не е приемливо (при възрастни може да се изразява като непрекъснато движение напред-назад).
 4. Играе (или прекарва свободното си време) шумно и неспокойно.
 5. В постоянно движение, без да се задържа за продължително време.
 6. Говори прекалено много.
 7. Дава отговор преди да завършат въпроса.
 8. Не изчаква своя ред.
 9. Прекъсва другите (например, прекъсва разговори или игри).

Съпътстващи характеристики – една или повече от:

 • чести гневни изблици;
 • инат;
 • нисък толеранс на фрустрация;
 • тенденция към постоянно налагане на своите желания над другите;
 • трудности на ниво екзекутивни функции (изпълнителски умения);
 • неустойчива/ниска самооценка;
 • трудности с организацията на паметовите способности;
 • трудности на ниво зрително-моторна координация и съответно фина моторика;
 • обучителни трудности – специфични;
 • дисфорични прояви.

Примерни тестове на английски можете да откриете на следните страници: