Продължете към съдържанието

Как се избира училище за дете с хиперактивност… по Фейсбук

Бележка: статията разглежда случаите на кандидатстване в първи клас и смяна на училище в по-горен клас.

Представете си, че детето Ви е с хиперактивност и дефицит на вниманието. Трудно се застоява на едно място, постоянно се движи, лесно губи интерес. Логично е, че се занимавате с него, водите го на терапии, но прогресът е бавен, състоянието му просто изисква повече време, за да съзрее.

Но ето, че идва денят, когато детето навършва 7 години и трябва да постъпи в първи клас. Трябва да седи мирно на чина, да бъде тихо и да внимава. И тук нещата започват да стават сериозни, защото точно това децата със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ) се затрудняват да правят, особено без помощ от възрастен с опит с това състояние.

Наплашени от разкази на други родители и безброй постове в интернет, вече си представяте как в училището не вярват в съществуването на СДВХ, че учителите ще вдигнат ръце от детето Ви до няколко седмици, родителите на останалите деца ще се настървят срещу Вас и детето. Имате кошмари за това как ще бъдете привикани в училище, за да Ви бъде съобщено, че детето е неконтролируемо, пречи на останалите, че трябва да стоите с него в клас, за да го възпирате, а също така – не сте го възпитали добре, и може и да ви заплашат със Закрила на детето. 

В желанието си да спестите този стрес на детето, а и на другите потенциално замесени в ситуацията, имате безкористното желание, да откриете училище, където подхождат с повече разбиране към нуждите на деца със СДВХ:

 • да има добра организация, 
 • не прекалено големи класове, 
 • учители да са минали обучение за работа с деца със СДВХ или поне със СОП (специални образователни потребности), което за съжаление е голяма рядкост
 • да има (достатъчно голям) ресурсен екип, който има желание и достатъчно време, за да помогне на детето Ви да се интегрира в новата среда. 

Резултатите на училището от матурите най-вероятно са последното нещо, което Ви интересуват в този момент.

Към кого да се обърнете за тази информация?

За София и за някои други големи градове класирането в първи клас се осъществява чрез единна електронна система в която има информация по райони (Бургас, Варна, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Шумен, Казанлък). Всяко училище присъства с информация за обявените свободни места за прием в 1ви клас, което е голямо удобство и улеснение. Но тук изникват 2 проблема:

 • В системата няма конкретна информация за това до колко дадено училище е подходящо за дете със СОП, защото в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и Наредбата за приобщаващо образование е заложено всяко училище да осигури добри условия за обучение на своите ученици, независимо от това дали са със СОП или не. Жалко, че на практика това далеч не е така (виж статия 1 и статия 2).
 • Децата кандидатстват по район, и системата не предвижда възможност детето да получи преференции за училище, което е по-подходящо за деца със СОП, ако то е в друг квартал. Защото това би предизвикало струпване на деца със СОП в едно или няколко училища.

Все пак можете да използвате този портал, за да получите информация за училищата, които се намират близо до Вас, да получите представа за големината на класовете, а от информацията за предишните класирания да проверите, какви са шансовете да Ви приемат ако не живеете в района на училището, както и да получите данните им за контакт. 

На теория някои училища може да имат допълнителни точки за деца с ТЕЛК (Териториални експертни лекарски комисии), но това също трябва да се провери за всяко училище по отделно. Тук пак се налага да проучвате, защото информацията не е достъпна на едно място. Можете да посетите страниците на училищата и разгледате секцията за прием в първи клас.

И един трик от нас – ако искате директно да откриете страниците, на които училището е публикувало информация за деца със СОП, можете да напишете в Гугъл:

СОП site:uchilishte.com

Като естествено замените uchilishte.com с истинския домейн на училището, което Ви интересува. Пример:

Така ще разберете дали училището споменава изобщо децата със специални образователни потребности или няма какво да “каже” по въпроса.

На теория, полезна информация за училищата, би трябвало да можете да получите и от още няколко места:

Регионалното управление на образованието (РУО) е териториалната администрация към МОН за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование и извършва редица административни услуги за съответната територия.

За съжаление, на писмото си с молба за информация за подходящите училища в квартала, не получихме отговор, а бяхме препратени към Дирекция Образование.

Какво знаем за Дирекция Образование – това е институция, която “извършва проверки и контрол в детските градини, училищата и центрове за подкрепа на личностното развитие относно спазването на нормативните актове, както и по управлението на предоставената материална база – общинска собственост.” Получихме отговора им сравнително бързо, но освен, че споменаваха познати вече нормативни актове, не получихме конкретни препоръки за училища.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – това е специализирано обслужващо звено на МОН за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование. Някои от задачите на РЦПППО включват оценка на специалните потребности да децата и предоставяне на подкрепа от ресурсен екип, решение за отлагане от първи клас, насочване след седми клас при ученици с качествени оценки. Оттук можете да поискате информация за специалистите, които са в екипа за подкрепа в училищата за настоящата учебна година, за избраните от Вас училища. Относно приспособените училища за деца със СОП – макар от центъра да са наясно, че има училища, които посрещат деца със СОП с повече желание от други, и с по-добра организация са изградили условия за подкрепа, подходяща среда и имат повече опит, тази информация също не се поддържа от тях. Списък на регионалните центрове можете да откриете тук.

От кореспонденцията ни оставаме с впечатлението, че за съжаление институциите се придържат към нормативно разписаното очакване всяко училище да е еднакво подготвено и обезпечено материално, ресурсно и по всякакъв друг начин да приеме деца със СОП. Затова навсякъде получаваме отговори, които до голяма степен ни цитират закона, а не реалността. А ние всички знаем каква е тя.

Обикновено училище или център за деца със СОП?

Ако пък имате притеснения дали детето Ви изобщо е подходящо за обикновено училище или по-скоро трябва да прибегнете до услугите на специализирано училище за деца с тежки или множество увреждания, РЦПППО е органът, който извършва оценка на потребностите на детето, в случай, че родителите желаят то да бъде насочено към специално училище (за деца с увреден слух или зрение), както и ЦСОП (Център за специална образователна подкрепа).

За съжаление изглежда няма практика, да се направи скрининг за проверка на знанията и способностите на детето, с идеята да бъде насочено към правилното място (обикновено или специално училище). РЦПППО се намесва, когато е необходимо да се издаде направление за ЦСОП, след като родителят вече сам е взел решение, че детето е за там. 

Родителят като специалист по българско образование

В момента, в България родителят е поставен в ролята на специалист по всичко – той трябва да е наясно с училищната система, с капацитета на училищата и учителите, със знанията на детето и възможностите за развитие на потенциала му, и да прецени кой ще е най-подходящият път в образователната система за него. Да не забравяме, че трябва да има и достатъчно време и средства, за да се снабди с необходимата информация, едновременно с ходенето на работа и воденето на детето на терапии. 

Не е чудно, че при това положение, минавайки по предначертания път за кандидатстване през системата и класиране в най-близкото училище по район, се оказва, че “детето Ви не е за тук”, “пречи на останалите” и “трябва да го преместите” (пак неясно къде).

План за действие при кандидатстване в първи клас

Да обобщим. Преди да вземете решение за това, кое училищ е подходящо за детето ви със СДВХ, Вие можете:

 1. Като за начало, защото е най-бързо и лесно, да потърсите информация в интернет форуми, Фейсбук групи за деца с хиперактивност етц. – за това, от кои училища са доволни други родители на деца със СДВХ и да стискате палци някое от тях да е близо до Вас. Някои родители започват от тази стъпка, защото като повече от нас, не разполагат с достатъчно време, за да проучат всяко възможно училища по отделно, а така получават информация от родители на деца, които действително са “изтествали” училището. За съжаление не е сигурно, че ще откриете мнения за училищата във Вашия град или район.
 2. Да изпратите писмо до РУО или Дирекция Образование с молба за информация за подходящите училища в района, за големината на класовете и броя деца със СОП в тях за училищата и други подробности. Тук рискувате да чуете, че всички училища приемат деца със СОП според закона за приобщаващото образование, и няма как да Ви препоръчат някое. Както споменахме по-горе информация за ресурсните екипи можете да получите от РЦПППО.
 3. След като сте набелязали поне няколко училища, можете да разгледате портала за кандидатствате, да определите кои от тях действително биха били удобни за Вас и имате шанс да се класирате.
 4. Ако разполагате с достатъчно време, да посетите училищата и да говорите с директорите, за да разберете кои учители ще поемат първи клас и дали са минали обучение за работа с деца със СОП и по-специално СДВХ в последните 2-3 години. Разпитайте също така, с какъв ресурсен екип разполага училището и по колко часа на седмица се отделят на едно дете със СОП. Имайте предвид, че някои директори може да се опитат да Ви разубедят от кандидатстване при тях, защото противно на наредбите и убедеността на РУО, Дирекция Образование и РЦПППО, те не смятат, че училищата им са  подходящи за деца със СОП.

  Ако сте работещ родител, и нямате възможност да посетите всяко училище от списъка, можете:
 5. Да пишете до училищата, за да зададете същите въпроси.
   

Когато изпращате писма с въпроси, можете да правите това под формата на заявка за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Направете го, колкото се може по-рано, защото за информацията често се чака поне по месец. Бланки ще откриете по-долу.

Изпращането на писмата може да направите по имейл, по пощата или през системата за сигурно електронно връчване (за вход ще ви е необходим електронен подпис или ПИК от НОИ, който се получава безплатно).

След като съберете и анализирате информацията, и подредите кандидатурите, можете да започнете да стискате палци да попаднете в желаното училище. Ако живеете в прилежащия район на подходящото за детето Ви училище, имате шанс да се класирате. Ако ли не (и е късно да се преместите), рискувате да останете на 2ро, 3то и т.н. класирания и в най-лошия случай да осъмнете без училище. Използвайте информацията от предишни класирания, за да проверите при кое по ред класиране децата от не-прилежащи райони (четвърта група според критериите за уседналост) започват да бъдат класирани.

Пример от списък за първо класиране на училище, където има класирани деца от Четвърта група.
Пример от списък за първо класиране на училище, където са класирани едва 3 деца от Втора група и нито едно от Трета и Четвърта.

Ако по стечения на обстоятелствата не бъдете класирани, ще бъдете разпределени в някое училище със свободни места, може дори в другия край на града. На този етап можете пак да се свържете с РУО и/или Дирекция Образование и да поискате съдействие, но за съжаление резултатите може да варират.

План за действие при смяна на училище след първи клас

Ако детето Ви вече посещава дадено училище, но то се окаже неподходящо по вече до болка познатите причини и се наложи смяна, ситуацията се усложнява от факта, че няма единна система, през която да можете да кандидатстване. Няма и институция, която да разполага с готова информация за всички свободни места. За да разберете, където можете да подадете документи, е необходимо да посетите страниците на отделните училища и да издирите сами тази информация.

Тъй като вече имате сблъсък със суровата реалност на образователната ни система, сега търсите само и единствено училища, за които сте сигурни, че децата със СДВХ са приети добре, за което най-солидна информация можете да получите от други родители. Планът Ви за действие е както следва:

 1. Да потърсите информация в интернет форуми, Фейсбук групи за деца с хиперактивност етц. – за това, от кои училища са доволни други родители на деца със СДВХ.
 2. След като си набележите училища, проверете на страниците им, дали имат свободни места в момента.
 3. Ако избраните училища нямат свободни места, или имат, но кандидатствате неуспешно, можете да изпратите писмо до РУО/Дирекция Образование с молба за помощ в тази ситуация, като опишете състоянието на детето и проблемите, с които се е сблъскало в предишното училище, ако имате кореспонденция с директорите, където те отказват да приемат детето, можете също да им я препратите. След като вече има възникнал конфликт, който не може да се разреши от самосебе си, РУО би трябвало да се намеси и да направи проверка на училищата, които са по-благосклонни да приемат деца със СОП.

Тук отваряме и една скоба – имайте предвид, че освен държавни има и частни училища. Наясно сме, че не всеки може да си позволи цените им, нито пък частно означава задължително по-добра грижа и отношение към децата със СОП. Но от няколко години има и частни училища, които са финансирани от държавата. Съответно някои от тях предлагат стипендии за деца със СОП и действително полагат усилия да приобщят децата в учебния процес. (Важно уточнение: повечето от частните училища имат детски градини към тях и децата, които ги посещават, са с предимство при приема в училището. Ако смятате да се насочите към частно училище, е препоръчително да започнете още от детската градина към него.) На тази страница можете да намерите списък на частни училища, включени в системата на държавното финансиране

Заключение

Ако представената тук перспектива не Ви се нрави, напишете становище до МОН, РУО и дори до омбудсмана на България. Там можете да изтъкнете, защо се налага да се преосмисли как деца със СОП биват класирани без да се вземе предвид състоянието им и дали по този начин те не са дискриминирани. Също така обърнете внимание на липсата на адекватна информация в порталите за мерките, които училищата взимат за посрещане и приобщаване на ученици със СОП, и произлизащия от това ненужен стрес и заложената от самото начало многократна смяна на учебни заведения (докато се улучи правилното), като бъдат класирани децата в неподходящо училище, дори да Ви е “по район”. 

И помнете, Вашият случай не е единичен, и проблемът не е в детето Ви. Оставени сте да се справяте сами с проблемите на една цяла образователна система. За да достигне информацията за нуждата от спешни действия до съответните институции, е необходимо да използвате всяка възможност за комуникация с тях. Затова запретнете ръкави, и опишете с какво се сблъсквате, и изискайте адекватни мерки. Една лястовица пролет не прави, но без намесата Ви като родител на дете със СДВХ, приобщаващото образование ще остане едно хубаво пожелание, разписано само на хартия, за десетилетия напред.

Бланки

Бланка заявление по ЗДОИ до РУО – с въпроси за големина на класовете, брой деца със СОП

Бланка заявление по ЗДОИ до училище – с въпроси за това кои учители поемат първи клас, минати обучения, големина ресурсен екип, ресурсна подкрепа в часове на седмица на дете

Бланка заявление по ЗДОИ до РЦПППО – с въпроси относно големина и състав на ресурсните екипи

Картинка: openart.ai

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *