Продължете към съдържанието

Как поведенческата терапия подпомага екзекутивната дисфункция с положително отношение и похвали

СДВХ не е оправдание. Но той е неврологичната причина зад много от проявите на екзекутивна дисфункция – предизвикателства, които се отразяват върху поведението в ежедневието. Прилагането на невротипични техники на възпитание в отговор на неприемливото поведение не постига желаните резултати, защото не отчита подлежащата причина за поведението, поради което много семейства прибягват до стратегиите за родители от поведенческата терапия.

Вината не е във вас. СДВХ на вашето дете не се причинява или влошава от начина, по който възпитавате детето си. Но вие сте хората, които са най-способни (а може би и единствените, които могат) да го научат на уменията, които са му нужни, за да се развива и преуспява, защото въпреки гнева, чувството на безсилие и импулсивността, които проявява, вашето дете наистина желае да ви зарадва.

Това е основната концепция зад обученията за родители в поведенческа терапия (BPT – Behavioural Parent Training) – доказано ефективна терапия, която се фокусира пряко върху адресирането на проявите на екзекутивната дисфункция (основният признак на СДВХ) по начин, който коригира основните проблеми зад неприемливото поведение.

Обучение в поведенческа терапия за родители на деца със СДВХ

Как и защо обучението в техники от поведенческата терапия за родители помага при деца със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност (СДВХ или СДВ)? Това е един различен подход към възпитанието, който приоритизира положителната нагласа и намирането на „най-подходящия индивидуален подход“ за вашето дете или с други думи – този подход към възпитанието, който извиква отговор във вашето дете.
Намирането на този „най-подходящ индивидуален подход“ е важно за правилното развитие на детето; деца, които са намерили това, което работи за тях, заедно с хората, които полагат грижи за тях, е по-малко вероятно да изпитат тежки, негативни дългосрочни последици. Стратегиите от поведенческата терапия отчитат този факт, както и отчитат факта, че най-подходящият индивидуален подход за едно невротипично дете рядко е същият като за дете със СДВХ. Различните умове се нуждаят от различни стратегии на възпитание.

Например, някои невротипични деца може да променят своето поведение, за да избегнат или прекратят налагането на наказания. Наказателните мерки като забраната за излизане, обаче, рядко работят при деца със СДВХ. Те отговарят по-добре на положителни емоции, които ги зареждат с допамин, отколкото на негативните такива. Спомнете си за своя любим шеф и защо ви е харесвало да работите за него. Вероятно той е използвал похвали, когато сте правили правилните избори, и не се е фокусирал прекалено много върху вашите грешки. Също както сте се старали да впечатлите този шеф, така и вашите деца ще полагат повече усилия да изпълняват вашите желания, когато намалите укорите и увеличите положителните емоции.

Основните принципи на поведенческата терапия за родители може да изглеждат по този начин:
по-доброто поведение е естествен резултат от здрава и здравословна връзка родител-дете;
децата отговарят най-силно на повече положително внимание и поощряване на положителното поведение;
децата реагират най-лошо на строги и непоследователни възпитателни мерки;
напредък се постига, когато фокусът е върху изграждането само на едно желано поведение в дадения момент (и съзнателно игнориране на други нежелани поведения за известно време);
промените се случват на малки стъпки;
възпитанието на дете със СДВХ е трудно и родителите също се нуждаят от подкрепа.

Как стратегиите от поведенческата терапия за родители подобряват екзекутивните функции?

СДВХ е дефицит на екзекутивните функции. Той кара децата (и възрастните) да губят неща – включително търпението си, домашните си, усета си за време и своето самочувствие. Важно е да се разбере, че тези дефицити не са прояви на своенравност, а имат своето неврологично обяснение. Ако разберете повече за това как да помогнете на своето дете със СДВХ да преодолее тези дефицити, това може да промени вашия и неговия живот.

Стратегиите от поведенческата терапия за родители целят да помогнат на родителите да разберат повече за тези затруднения и предлагат конкретни стратегии за отговор по начин, който помага на вашето дете да разбере какво искате от него и същевременно да усвои желаното поведение. Прилагането на този подход изисква много практика и последователност, но резултатите са реални. Следването на тези стратегии ще помогне на вашето дете да има по-добра самооценка и ще ви помогне да си възвърнете усещането за контрол върху собствените си преживявания като родител.

СДВХ предизвикателство #1: Дефицит на работната памет

Неспособността да се поеме и задържи дадена информация в работната памет, за да може след това тази информация да бъде използвана по съответния начин.

Проблемът: бавни, изнервящи сутрини с постоянни напомняния

В: „На моето дете му отнема цяла вечност да се приготви сутринта и трябва да го следвам навсякъде, за да му напомням да се фокусира и да премине по-бързо към следващата задача. Това е изтощително и стресиращо изживяване всяка сутрин.“

Стратегии от поведенческата терапия #1: Създаване на списъци със задачи и графици

За децата е изключително важно да разберат какво им предстои и какво се очаква от тях. Използвайте списъци със задачи и визуални графици, за да създадете известна структура, която ще позволи на вашето дете да поеме контрол върху своите собствени задължения, вместо вие да сте единствените, които трябва непрекъснато да следите за изпълнението с укори и похвали.

За по-малките деца е уместно да направите прости рисунки или да намерите изображения на всяка от задачите в интернет (четка за зъби, четка за коса, дрехи) и да ги поставите на стената до мивката в банята. Когато децата могат да видят всяка стъпка от своя сутрешен ритуал, това им помага да завършат задачата самостоятелно, което им предоставя възможност да докажат, че могат. Не забравяйте, че всички деца искат да зарадват своите родители.

Стратегия от поведенческата терапия за родители #2: Давайте прости команди и отчитайте постигнатия напредък

Командите от много стъпки затрудняват работната памет на децата със СДВХ.

Поведенческата терапия учи родителите, че най-ефективни са просто формулираните команди. Ако кажете на детето си да почисти безпорядъка пред входната врата, вероятно ще получите като отговор само неразбиране. Вместо това давайте команди от една стъпка, които са много конкретни, като например: „Моля, вдигни си обувките от пода. Сега ги прибери в шкафа за обувки. Прекрасно.“

Разбиването на задачата до толкова конкретни стъпки помага на вашето дете да разбере причинно-следствените връзки по начин, който му позволява само да разбере че „когато слушам и изпълнявам това, което ми кажат, родителите ми са доволни от мен“.

Когато имате много команди накуп, за детето е по-трудно да се справи, което ви дава по-малко възможности за похвали. Когато чуват похвали често, децата със СДВХ се чувстват уверени в себе си, което е от изключителна важност.

Стратегия от поведенческата терапия за родители #3: Забавете

Не се поддавайте на изкушението да изстрелвате бързи команди една след друга. Поради по-бавната скорост на обработка на информацията, която се свързва СДВХ, е препоръчително да изчакате поне 10 секунди (можете бавно да броите наум: „1 хипопотам, 2 хипопотама…“), преди да повторите същата команда. Това може и да ви се струва твърде бавно, но дава на вашето дете време да обработи казаното.

За да сте сигурни, че детето ви разбира това, което сте попитали, установете очен контакт и застанете близо до него, преди да отправите командата. След това проверете дали сте разбрани. Можете да го попитате дали разбира какво сте го попитали и изчакайте отговор.

Стратегия от поведенческата терапия за родители #4: Хвалете напредъка, не перфектното изпълнение

Представете си, че сте дете със СДВХ, което полага наистина много усилия в конкретен ден, и мама ви моли да си приберете обувките, да отидете в стаята си и да се облечете. Ако имате проблеми с работната памет, можете да успеете да се справите с първите две стъпки. Но ако родителите ви намерят да се занимавате с нещо различно от третата стъпка от задачата, вероятно ще ви се скарат, а това, като цяло, не помага на децата и не ги мотивира да се опитат да направят нещата по различен начин следващия път.

Повечето деца със СДВХ получават много критики от възрастните около тях – ежедневно са поучавани или често получават негативна обратна връзка за нещо, което са направили. Ясно е, че с натрупване много бързо, още преди да са достигнали пубертета, тези деца чуват много повече разочароващи оценки за себе си, отколкото поощрения.

СДВХ предизвикателство #2: Слаби умения за отлагане на ответната реакция

Отлагане на ответната реакция е умението да се спрете да не извършите нещо, което знаете, че е неуместно.

Проблемът: Агресивен отговор при фрустрация

В: „Моето дете се фрустрира лесно и избухва, като удря и крещи на членове от семейството, дори и когато се опитваме да помогнем.“

Стратегия от поведенческата терапия за родители #1: Практикувайте предпочитаното поведение

Поведенческата терапия учи родителите да практикуват и поощряват доброто социално поведение. Това означава да научите своето дете как да направи нещо по по-добър или различен начин, с което да замени удрянето като поведенческа реакция, след което да затвърдите наученото с практика.

Да практикувате често с поощрения означава да осигурите на детето достатъчно възможности да упражнява желаното поведение на различни места и в различни ситуации в дома, като използвате награди за поощрение. По-малките деца могат да получат дребно бонбонче всеки път, когато използват думите „Ще споделиш ли с мен?“ или „Мамо, трябва ми помощ“, вместо да удрят. Многото повторения, също като при тренировките с тежести, са необходими, за да може новопридобитото умение да стане автоматично.

Стратегия от поведенческата терапия за родители #2: Използвайте похвалите стратегически

Намерете начини да увеличите похвалите, като улавяте всеки момент, в който детето ви прави нещо добро. Ако вашето четиригодишно дете, например, обикновено удря сестра си, след като са си играли само пет минути, опитайте се да прекъснете играта преди тя да е загрубяла. Намесете се и ги похвалете за това, че играят мило един с друг, на около третата минута. „Хей. Много ми харесва как си споделяте играчките. Това е страхотно.“ Целта е уловите момента, в който се справят добре, за да може това поведение – поведението, което искате, да се увеличи.

СДВХ предизвикателство #3: Неспособност за отлагане на наградата

Изчакването, както за получаването на награда, така и за получаването на наказание, е болезнено, ако не и невъзможно със СДВХ.

Проблемът: Наградите не мотивират добро поведение

В: „Обещахме на нашето дете ново колело, ако има основно шестици в училище, но тя остана напълно немотивирана от тази награда и оценките ѝ продължават да страдат.“

Стратегия от поведенческата терапия за родители № 1: Предлагайте частични малки междинни награди за постигнат напредък

Тук не става въпрос за проблем с мотивацията, а за неспособност за отлагане на наградата. Поведенческата терапия учи родителите как да променят графика на наградите и да увеличат честотата на наградите, за да засилят тяхната ефективност. В конкретния пример може да се помисли как получаването на добри оценки може да се разбие на по-малки стъпки, които да са измерими по начин, който да позволи на детето да печели междинни награди.

Например, ако желаете да намалите времето, за което завършват домашните си, можете вместо върху оценките, да се фокусирате върху това всяка вечер. За всяка задача, която вашето дете е завършило в рамките на определеното време, то може да си заслужи правото да избере нещо забавно, което да прави след приключване на домашните.

Като увеличавате честотата на наградите, вие увеличавате и възможностите, които вашето дете ще има да изпита усещането за постигнат успех. Децата със СДВХ почти винаги избират много по-малка награда за по-малко положени усилия, която да получат сега, пред много по-голяма награда, която изисква много повече усилия за по-дълъг период от време. Нашата цел е да се възползваме от това и да осигуряваме по-честа обратна връзка за това как се представят.

Стратегия от поведенческата терапия за родители №2: използвайте таймери, за да разделите дългите задачи на по-малки части

Родителите могат да помогнат за преодоляване на неспособността за отлагане на наградата, като използват таймери, които разделят задачата на по-малки части. Ако цялата домашна работа за деня отнема един час, което на вашето дете се струва непоносимо, настройте таймера на 10 минути активна работа, след което му позволете да си вземе кратка почивка или да си заслужи малка част от наградата за по-късно.

Стратегия от поведенческата терапия за родители №3: комбинирайте краткосрочни с дългосрочни награди

Използвайте комбинация от краткосрочни и дългосрочни награди. Краткосрочните награди могат да бъдат, например, да си заслужи екранно време в зависимост от представянето по ежедневните цели. След това, за да поощрите постоянство в продължение на няколко дни, можете да предложите по-дългосрочни награди, като ежеседмични награди, които да получава през уикенда. Ако детето е постигнало всичките си цели от сутрешните задължения през четири от пет дни, например, през уикенда може да получи достъп до XYZ.

Стратегия от поведенческата терапия за родители №4: целите трябва да са справедливи и постижими

Когато залагате поведенчески програми, целите трябва да са справедливи. За целта използвайте позицията, от която започвате, за да заложите бъдещите цели, които може да променяте в зависимост от нуждите. Ако работите по това да намалите грубия език, например, първото нещо, което трябва да направите, е да направите груба преценка колко пъти на ден детето използва груб език преди да започнете интервенцията. Трябва да разберете естествената честота на поведението, за да може целите, които залагате, да са справедливи и постижими.

Защо е важно това? Защото децата със СДВХ могат да забележат и най-малката преструвка от километри. Затова ако им кажете „Можеш да си заслужиш тази специална награда, ако не използваш никакъв неуважителен език цял ден“, те просто ще ви погледнат и ще отговорят с „Не, благодаря“. Ако искате да ги мотивирате от самото начало, те трябва да вярват, че наградата е постижима.

Стратегия от поведенческата терапия за родители №5: Уверете се, че наградите, които давате, са действително важни за тях

Не се опитвайте да познаете какво вие мислите, че може да мотивира вашето дете. Вместо това просто го попитайте. Можете да кажете нещо като „Целият ти ден тази събота е напълно свободен. Можеш да избереш да правиш всичко, каквото ти си избереш. Какво ти се иска да направиш?“. Отбележете си някои от отговорите, те ще ви дадат идея за какви награди биха имали желание да работят и ги заложете в плана за награди за добро поведение.

Също така препоръчвам да използвате „магазин за награди“ – малка съкровищница с различни награди, които променяте периодично. Сменяйте тези награди, които са станали скучни, с нови. Важно е тази „поведенческа търговия“ да е достатъчно атрактивна за децата, за да са мотивирани да участват в нея, т.е. да имат известна доза избор и гъвкавост.

СДВХ предизвикателство №4: опозиционно предизвикателно поведение

Проблемът: Децата изпитват границите, за да тестват вашата твърдост

В: „Ние се фокусираме върху поощряването на доброто поведение с положителна обратна връзка, но как да реагираме на лошото поведение, когато се случи? Не можем просто да игнорираме лошото поведение, нали?“

Стратегия от поведенческата терапия за родители №1: Планирайте какво да игнорирате
В поведенческата терапия похвалите и наградите се приоритизират пред наказанието. Поведенческата терапия учи родителите как да прилагат „планирано игнориране“. Това е просто интересен начин да се каже, че вие ще трябва да изберете само някои поведения, не и най-неприемливите, които изцяло да игнорирате. Това е ефективен начин да накарате децата да спрат с дразнещото поведение, затова и всички програми прилагат тази техника в известна степен.

Стратегия от поведенческата терапия №2: Не раздавайте наказанията с лека ръка

Това е важно, защото при твърде много наказания е по-малко вероятно вашето дете да работи заедно с вас. То няма да иска да замени негативното си поведение с новото, което искате да видите в него. Когато някаква форма на наказание е абсолютно необходима, повечето стратегии от поведенческата терапия за родители се фокусират върху подходи, които включват изолиране за известно време („таймаут“) или отнемане на привилегии до изпълнение на определена задача от домакинството.
„Таймаут“ е точно това: изолиране за известно време без положителни поощрения. В зависимост от възрастта на вашето дете, това време може да е много кратко – само колкото е достатъчно, за да се успокои. Може да е и малко по-дълго – общият брой минути зависи от възрастта на детето. Отново целта е да помогнете на детето да разбере причинно-следствените връзки. Ако направя Х, това ще доведе до Y. За да се усвои този урок, е важно да има последователност. Много по-вероятно е децата да разберат причинно-следствената връзка, ако бъдат извеждани в „таймаут“ всеки път, когато проявят лошото поведение.
Отнемането на привилегии до изпълнението на дадена домакинска задача е метод, който е ефективен за по-големите деца. В общия случай това означава временно да отнемете нещата, които детето харесва, и вместо това да изпълни кратка задача от домакинството.

Без значение каква форма на наказание използвате, тя трябва да отговаря на следните четири критерия:

 1. тя трябва да бъде справедлива и да отговаря на провинението;
 2. тя не трябва да е тежка;
 3. трябва да се прилага непосредствено след нежеланото поведение;
 4. трябва да се прилага последователно.

Как да намеря добра програма за обучение на родители в стратегиите на поведенческата терапия?

 1. Effectivechildtherapy.com има списък с най-добрите ресурси, които да ви насочат, и списък с въпроси, които да зададете при избор на терапевт.
  Вашият педиатър също може да ви насочи към ефективна програма.
 2. Посетете abpp.org, за да намерите сертифицирани психолози – сертификацията е знак за качество и че психологът прилага доказани в практиката, основани на научни данни, интервенции.
 3. Книгите на Ръсел Баркли (Russell Barkley) за възпитание на деца със СДВХ (платена реклама) са един от първите ресурси, които да потърсите.
 4. Джоел Ниг (Joel Nigg) също има отлична книга, наречена Да овладеем СДВХ (Getting Ahead of ADHD), която адресира други аспекти от възпитанието на деца със СДВХ, като например значението на съня и диетата за овладяването на симптомите на СДВХ. (платена реклама)
 5. Американската педиатрична академия също има книга за възпитанието на деца със СДВХ и нова, чието издаване предстои скоро. Ако се притеснявате да използвате екранното време като награда, академията има и много добър инструмент за планиране на медийното време, който често препоръчвам.

Съдържанието на тази статия идва от уебинара на д-р Карла Каунтс (Carla Counts) „Най-добрата дисциплина: как обучението на родителите в стратегиите на поведенческата терапия могат да преобразят вашия дом“. Уебинарът е наличен тук.

Превод: Петя Димитрова

Оригинална статия:

Снимка: S&B Vonlanthen от Unsplash

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *