Продължете към съдържанието

Първа среща с Дирекция „Приобщаващо образование“ към МОН

На 07.02.2024 г. „Нетипичен ум – СДВХ“ се срещна с директора на Дирекция „Приобщаващо образование“ в МОН – госпожа Грета Ганчева, и с главен експерт Яна Малашева, за да обсъдим спешни мерки, които могат да се вземат в подкрепа на децата със СДВХ в образователната система. Срещата е по покана на МОН и идва в отговор на предходна кореспондеция, в рамките на която сигнализирахме министерството за социалния тормоз и институционалния натиск, на които децата със СДВХ редовно стават обект и за тежките битки, които водят техните родителите за приемане, закрила и адекватни педагогически подходи към тях.

Срещата беше информативна и потенциално продуктивна в няколко направления.

Преди всичко, за нас беше важно да получим признание за факта, че от една страна масово липсва подготвеност за работа с деца със СДВХ, от друга страна липсва и мотивация за повишаване на компетентността и прилагане на подходящи образователни техники спрямо нуждите на тези деца, въпреки организираните обучения. Нещо повече – експертите заявиха, че са наясно с многото случаи на тормоз, дискриминация и нерегламентирани опити за натиск върху деца със СДВХ и техните родители. Това гласно изговаряне на проблема е важна стъпка към ангажимента за неговото решаване. Получихме категорична позиция, че децата със СДВХ трябва да бъдат разбрани и включени в процеса на приобщаване, а не обратното.

Представителите на МОН ни информираха, че в момента усилено се работи за промени в Закона за предучилищното и училищното образование, насочени към реално и ефективно реализиране на философията на Закона и Наредбата за приобщаващото образование, включително за изпълнение на иначе разписаните в в тях задължения за повишаване на квалификацията и за обучение, насочено към нуждите на децата със специални образователни потребности. Промените предвиждат и реорганизация на учебния процес и външната подкрепа, осъществявана от РУО и от Регионалните центрове за приобщаващо образование, така че училищата да поемат отговорността за приобщаването на своите ученици, да се преустанови прехвърлянето на отговорността между образователните институции и външните органи, а подкрепата да не е разпокъсана и да се осъществява там, където е детето и където е най-необходима – в класната стая.

Накратко – има ясно разбиране, че учителите трябва да са изцяло ангажирани с процеса на приобщаване. Това уточнение беше особено важно, защото, както заявиха и представителите на образователната институция, едно от най-често срещаните оправдания за несвършената работа по отношение на децата със СОП е липсата на специалисти. Работата на последните е безспорно неизменна част от приобщаването, но тя нито може, нито трябва да замени компетентността и работата на тези, които са в най-чест досег, при това „на терен“, с децата със специални образователни потребности.

В тази връзка, имаше положително съвпадение на мненията, че ролята на помощник-учителя трябва да се засили, като се предвиди осигуряването на такъв дори когато само едно дете има нужда. Предвижда се и да се вложи повече в тяхната подготовка, както и да се осигури отделен финансов стандарт за тях.

Идеите, заложени в подготвяния законопроект за изменение и допълнение на ЗПУО /Закона за предучилищното и училищното образование/, звучат амбициозно и напипващо основните проблеми на децата със специални образователни потребности, поради което ние ги приветстваме. Както заявихме и на срещата, обаче, децата, които в момента ежедневно търпят последиците от недостатъците на съществуващите практики, не могат да чакат тежкия законодателен процес, за да получат закрилата, от която се нуждаят сега.

Обърнахме внимание, че и в момента в Наредбата за приобщаващото образование се съдържат достатъчно основания за засилване на тази закрила, като се разработи отделен, нарочен механизъм за действие при деца с предполагаемо или официално диагностицирано наличие на СДВХ, в който ясно да са разписани правата на детето, ролята на родителите и действията, които образователната институция трябва да предприеме за осъществяване на допълнителна подкрепа, реализиране на приобщаващото образование и не на последно място – закрила на уязвимото дете от социален тормоз, дискриминация и нарушаване на правото му на образование. Получихме уверението на представителите на образователното ведомство, че това е удачна и напълно реализируема спешна мярка за подобряване на грижата за децата със СДВХ, с която се ангажираха да се заемат.

Беше обсъдена и възможността за изричното включване на понятието СДВХ в нормативните определения, даващи право и основание за допълнителна подкрепа, както и настоятелно поддържаното от нас искане за изричното нормативно адресиране на „социалния тормоз“ като понятие и форма на тормоз, от която най-често страдат децата със СДВХ, както и всички други уязвими, по една или друга причина, ученици.

Оставаме с позитивно очакване, но и трайно ангажирани да следим осъществяването на набелязаните практически мерки и приемането на належащите нормативни промени, които най-после да превърнат приобщаващото образование в ефективен процес.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *