Продължете към съдържанието

СДВХ в статистиката на МОН

Министерството на образованието не събира данни отделно за децата и учениците със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, съответно – не разполага с информация конкретно за броя на децата и учениците, диагностицирани със СДВХ, които посещават детска градина или училище в България. Това научи сдружение „Нетипичен ум – СДВХ” след отправено запитване до МОН.

Съгласно параграф 1, т. 33 от Закона за предучилищното и училищното образование, „специални образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства. Респективно, в статистиката на Центъра за информационно осигуряване на образованието децата със специални образователни потребности се класифицират в описаните категории. Те обаче нямат нужната информационна стойност по отношение на децата със СДВХ. В училищната среда детето със СДВХ може да изпита затруднения от различно естество, които попадат в една или повече от тези категории. Беше ни предоставена статистика за броя на децата с „емоционални и поведенчески разстройства”, които посещават детска градина или училище, която предоставяме, с уговорката, че СДВХ може да бъде включен, но нито изчерпва емоционалните и поведенчески разстройства, нито е единствената категория, към която СДВХ може да се причисли. Така например, момиче със СДВХ може да няма поведенчески и емоционални разстройства или поне не такива, които биха довели до специални образователни потребности. То обаче може да има специфични нарушения на способността за учене.

Все пак, статистиката е показателна в отчетливото нарастване на броя деца и ученици с емоционални и поведенчески разстройства от учебната 2016/2017 година до учебната 2022/2023 г.

УЧЕБНА ГОДИНАОБЩ БРОЙ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ С ЕМОЦИОНАЛНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИ РАЗСТРОЙСТВАОТ ТЯХ (ОТ ОБЩИЯ БРОЙ), НА РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕОТ ТЯХ (ОТ ОБЩИЯ БРОЙ) НА ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
2016/201786960527
2017/201820921436135
2018/201926951965165
2019/202030552316189
2020/202130672354218
2021/202232302514224
2022/202334881575228
Статистика МОН

През учебната 2022/2023 г. ресурсно подпомагане се предоставя на общо 24 036 деца и ученици със специални образователни потребности, от които 18 600 в училища и 5436 в детски градини. Това означава, че през настоящата учебна година 6,55% от всички деца със СОП, получаващи ресурсно подпомагане, са такива с емоционални и поведенчески разстройства.

През учебната 2022/2023 г. децата със СОП в предучилищното и училищното образование се подпомагат от едва 4846 педагогически специалисти в училищата и детските градини.

Вероятно поради липсата на отделна статистика за децата и учениците със СДВХ, не получихме отговори на въпросите ни относно броя на децата със СДВХ, получавали наказание „преместване в друго училище”, преминали на индивидуална форма на обучение или отпаднали от образователната система.

„Нетипичен ум – СДВХ” постави въпроса и дали има разработени отделни протоколи/методики/препоръки за предоставяне на ресурсна подкрепа конкретно на деца със СДВХ, както и дали са осъществявани квалификационни обучения за работа със и подкрепа на деца със СДВХ на специалистите от различните направления в детските заведения и образователните институции /учители, психолози, логопеди, педагогически съветници, възпитатели и пр./. Отговори на тези въпроси също не получихме.

„Нетипичен ум – СДВХ” ще продължи комуникацията с институциите, за да разбере повече за ресурсната подкрепа, осигурявана на децата със СДВХ. Сдружението е подало запитвания и до Министерство на здравеопазването и ще ви информира своевременно за техните отговори.

Прикачено: Отговор от МОН

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *