Продължете към съдържанието

Има ли терапия за СДВХ?

СДВХ е състояние, което подлежи на успешно терапевтиране с различни методики, с цел подобряване на способностите за функциониране в обществото (понеже симптомите им пречат в обществото). Процесът е дълъг и всеобхватен, но резултатите си струват. Правилната диагностика е първата стъпка, а втората – определяне на индивидуалните нужди на детето със СДВХ, тъй като всяко дете е различно и терапията трябва да е съобразено с неговите конкретни специфики! Третата стъпка е най-важна, но и най-трудна – осъзнаване, припознаване и валидиране на нуждите на детето със СДВХ от страна на неговите родители, възпитатели, учители, участващи в отглеждането роднини. Тази стъпка е критична за успешното предприемане на четвъртата стъпка – прилагането на конкретни терапевтични методи, предписани от специалистите.

СДВХ не е болест, нито присъда. Със своите предизвикателства обаче, СДВХ има потенциала да ни превърне в по-добри родители, по-добри учители и по-добри възрастни въобще, стига да отворим сърцата и умовете си за децата ни със СДВХ.

ВИДОВЕ ТЕРАПИИ/МЕТОДИКИ/ПОХВАТИ

 • Психологични консултации
 • Логопед /при необходимост/
 • Поведенческа терапия
 • Обучителна подкрепа/ресурсно подпомагане в училище
 • Семейно консултиране/терапия
 • Ерготерапия
 • Музикална терапия
 • Спорт
 • Йога
 • Терапевтични масажи в домашна обстановка
 • Структурирано ежедневие
 • Самообучение /специализирана литература, life-coaching книги и семинари за родители и учители/
 • И най-вече: Безусловна любов, прегръщане и качествено общуване с децата ни

Препоръки за конкретни специалисти можете да откриете на страницата Ресурси.

Снимка: Artem Podrez